English | 中文 | E-mail
關於永芳 設備與流程 產品介紹 包裝方式 聯絡我們
> a3 a4 a5 a1 a6
不鏽鋼直目鍊
不鏽鋼縱式12點氬銲直目鍊
鐵製短目鍊 / 鐵製長目鍊 / 鐵製寬目鍊
鐵製美規短目鍊,長目鍊,長目轉鱔魚目鍊
鐵製日本規格短目鍊,雜用鍊,船用短目鍊,船用長目鍊
鐵製德國規格短目鍊,鐵製德國規格長目鍊
鐵製機械直目鍊,鐵製機械轉鱔魚目鍊
不鏽鋼鱔魚目鍊
鐵製鱔魚目鍊
43級鐵製高拉力鍊 / 70級鐵製運輸鍊 / 80級合金鋼鍊
鐵製船舶鍊 / 鐵製拖鍊 / 鐵製安全鍊
狗鍊 / 頸鍊 / 裝飾鍊
鐵製打結鍊 / 鐵製單鉤鍊 / 鐵製雙鉤鍊
塑膠欄杆組 / 塑膠連結配件 / 塑膠鍊系列
盤鍊 / 組合鍊組 / 珠鍊系列
五金配件
不鏽鋼船用、建築用五金配件[YS系列]
鐵製船用、建築用五金配件[YW系列]
鋅合金配件[YN系列]
各式鋁鉤[YA系列]
銅製配件[YB系列]
包裝方式 / 簡易組合式全新塑膠紡車
   
 

型號 線徑 外徑 重量 安全拉力
外長 外寬 氬焊 電焊
No. mm mm mm M / kgs kgs kgs
DT016A 1.6 8 .5   6     0.057 32     15    
DT016B 1.6 9 .5 5 .8 0.052 32  15 
DT020A 2.0 10 .8 7 .5 0.093 55  25 
DT020B 2.0 13  7 .4 0.077 55  25 
DT025A 2.4 13 .8 8 .9 0.127 70  32 
DT025B 2.4 16  9  0.110 70  32 
DT030A 2.9 16  10  0.200 100  60 
DT030B 2.9 19  11  0.163 100  60 
DT035A 3.4 20 .2 12  0.235 140  75 
DT035B 3.4 22  12 .5 0.223 140  75 
DT040A 3.9 21 .8 14 .1 0.353 160  85 
DT040B 3.9 23  14  0.307 160  85 
DT045B 4.5 27 .5 17 .5 0.426 185  100 

諮詢訂購 / TOP

 

型號 線徑 外徑 重量 安全拉力
外長 外寬 氬焊 電焊
No. mm mm mm M / kgs kgs kgs
DFT016 1.6 8.5     6     0.054 24     12   
DFT020 2.0 10.8  7 .5 0.088 40  20
DFT025 2.4 13.8  8 .9 0.120 52  25
DFT030 2.9 16.5  11 .2 0.219 75  45
DFT035 3.4 20.2  12  0.223 105  55
DFT040 3.9 21.8  14 .1 0.316 120  65

諮詢訂購 / TOP

 
         

永芳鐵鍊五金工廠股份有限公司   台南市歸仁區歸南里民生南街二段1
內銷專線
(永成)06-2301386 / 2306205   傳真:06-2306271   E-mail:yung.fang@msa.hinet.net