English | 中文 | E-mail
關於永芳 設備與流程 產品介紹 包裝方式 聯絡我們
> a3 a4 a5 a1 a6
不鏽鋼直目鍊
不鏽鋼縱式12點氬銲直目鍊
鐵製短目鍊 / 鐵製長目鍊 / 鐵製寬目鍊
鐵製美規短目鍊,長目鍊,長目轉鱔魚目鍊
鐵製日本規格短目鍊,雜用鍊,船用短目鍊,船用長目鍊
鐵製德國規格短目鍊,鐵製德國規格長目鍊
鐵製機械直目鍊,鐵製機械轉鱔魚目鍊
不鏽鋼鱔魚目鍊
鐵製鱔魚目鍊
43級鐵製高拉力鍊 / 70級鐵製運輸鍊 / 80級合金鋼鍊
鐵製船舶鍊 / 鐵製拖鍊 / 鐵製安全鍊
狗鍊 / 頸鍊 / 裝飾鍊
鐵製打結鍊 / 鐵製單鉤鍊 / 鐵製雙鉤鍊
塑膠欄杆組 / 塑膠連結配件 / 塑膠鍊系列
盤鍊 / 組合鍊組 / 珠鍊系列
五金配件
不鏽鋼船用、建築用五金配件[YS系列]
鐵製船用、建築用五金配件[YW系列]
鋅合金配件[YN系列]
各式鋁鉤[YA系列]
銅製配件[YB系列]
包裝方式 / 簡易組合式全新塑膠紡車
   
 

型號 

線徑

內徑

外徑

目數

重量 /100Ft

工作拉力

試驗拉力

內長

內寬

外長

外寬

No.

mm

inches inches

inches

mm

mm

/1Ft kgs Lbs kgs Lbs      kgs Lbs
MS030   3.0      0.120 0.55 0.22 20      11 .3  22 5.3      12     90      200    180 400   
MS034  3.4  0.135 0.60 0.25 22  13  20 6.9  15 113  250  227 500 

MS037

 3.7  0.148 0.63 0.26 23 .4 14  19 8.2  18 140  310  281 620 
MS041  4.1  0.162 0.63 0.27 24  15  19 10.5  23 168  370  336 740 
MS045  4.5  0.177 0.73 0.31 28  17  16 12.3  27 200  440  400 880 
MS048  4.8  0.189 0.78 0.34 30  18  15 13.9  31 236  520  470 1040 
MS053  5.3  0.207 0.86 0.37 32 .5 20  14 17.2  38 272  600  545 1200 
MS056  5.6  0.218 0.95 0.42 35 .3 21 .8 13 19.1  42 304  670  609  1340 
MS063  6.3  0.250 1.11 0.43 40  23 .5 11 23.8  52 400  880  800 1760 

諮詢訂購 / TOP

 

型號 

線徑

內徑

外徑

目數

重量 /100Ft

工作拉力

試驗拉力

內長

內寬

外長

外寬

No.

mm

inches inches

inches

mm

mm

/1Ft kgs Lbs kgs Lbs kgs Lbs
MT030  3.0    0.120 0.54 0.20 18 .9 9.9      24 5.4    12 90    200 180 400   
MT034  3.4  0.135 0.57 0.21 20 .9 11.2  22 7.1  16 113  250 227 500 

MT037

 3.7  0.148 0.58 0.21 22  11.8  21 8.5  19 140  310 281 620 
MT041  4.1  0.162 0.59 0.24 22 .5 12.8  22 10.9  24 168  370 336 740 
MT045  4.5  0.177 0.68 0.26 26 .5 14.8  18 12.7  28 200  440 400 880 
MT048  4.8  0.189 0.73 0.28 28 .5 15.8  16 14.3  31 236  520 470 1040 
MT053  5.3  0.207 0.80 0.31 30 .8 17.4  15 17.7  39 272  600 545 1200 
MT056  5.6  0.218 0.89 0.32 33 .1 18.6  14 19.8  44 304  670 609 1340 
MT063  6.3  0.250 1.00 0.37 37 .8 21.8  12 23.1  51 400  880     800     1760 

諮詢訂購 / TOP

 
         

永芳鐵鍊五金工廠股份有限公司   台南市歸仁區歸南里民生南街二段1
內銷專線
(永成)06-2301386 / 2306205   傳真:06-2306271   E-mail:yung.fang@msa.hinet.net