English | 中文 | E-mail
關於永芳 設備與流程 產品介紹 包裝方式 聯絡我們
> a3 a4 a5 a1 a6
不鏽鋼直目鍊
不鏽鋼縱式12點氬銲直目鍊
鐵製短目鍊 / 鐵製長目鍊 / 鐵製寬目鍊
鐵製美規短目鍊,長目鍊,長目轉鱔魚目鍊
鐵製日本規格短目鍊,雜用鍊,船用短目鍊,船用長目鍊
鐵製德國規格短目鍊,鐵製德國規格長目鍊
鐵製機械直目鍊,鐵製機械轉鱔魚目鍊
不鏽鋼鱔魚目鍊
鐵製鱔魚目鍊
43級鐵製高拉力鍊 / 70級鐵製運輸鍊 / 80級合金鋼鍊
鐵製船舶鍊 / 鐵製拖鍊 / 鐵製安全鍊
狗鍊 / 頸鍊 / 裝飾鍊
鐵製打結鍊 / 鐵製單鉤鍊 / 鐵製雙鉤鍊
塑膠欄杆組 / 塑膠連結配件 / 塑膠鍊系列
盤鍊 / 組合鍊組 / 珠鍊系列
五金配件
不鏽鋼船用、建築用五金配件[YS系列]
鐵製船用、建築用五金配件[YW系列]
鋅合金配件[YN系列]
各式鋁鉤[YA系列]
銅製配件[YB系列]
包裝方式 / 簡易組合式全新塑膠紡車
   

 

尺寸 線徑 內長
(Max.)

(Max.)
外寬
(Min.)
每米重量 工作拉力
(Max.)
試驗拉力
(Min.)
破斷拉力
(Min.)
mm inches mm mm mm mm kgs/M kgs kgs kgs
7.0      1 /4 7.0    31 .5 45 .5 27 0.98      825      1,650      3,300     
8.7  5 /16 8.5  32 .8 49  27 1.54  1,210  2,420  4,840 
10.0  3 /8 10.0  32~35  52~55  35 2.30  1,675  3,350  6,700 
12.0  7 /16 11.7  39 .5 62 .5 40 2.89  2,300  4,600  9,200 
13.0  1 /2 13.0  45  71  45 3.54  2,850  5,700  11,400 
16.0  5 /8 16.0  56  88  56 5.46  4,325  8,650  17,300 
19.0  3 /4 19.0  62  100  66 7.68  6,000  12,000  24,000 
22.0  7 /8 22.0  76  120  74 10.04  8,150  16,300  32,600 
25.0  1  25.0  75  125  85 14.70  10,500  21,000  42,000 
28.0  1-1 /8 28.0  89  145  96 16.81  13,000  26,000  52,000 

諮詢訂購 / TOP

 

尺寸 線徑 內長
(Max.)

(Max.)
外寬
(Min.)
每米重量 工作拉力
(Max.)
試驗拉力
(Min.)
破斷拉力
(Min.)
mm inches mm mm mm mm kgs/M kgs kgs kgs
7.0      1 /4 7.0      31 .5 45 .5 23 .8 0.94 1,425      2,850      5,700     
8.7  5 /16 8.7  32 .8 50 .2 28 .6 1.55 2,150  4,300  8,600 
10.0  3 /8 10.0  35  55  34  2.22 3,000  6,000  12,000 
12.0  7 /16 11.9  41 .6 65 .6 40  3.00 4,000  8,000  16,000 
13.0  1 /2 13.0  45 .5 71 .5 45  3.56 5,125  10,250  20,500 
16.0  5 /8 16.0  56  88  52  5.33 7,200  14,400  28,800 
20.0  3 /4 20.0  70  110  65  8.09 11,125  22,250  44,500 

諮詢訂購 / TOP

 

尺寸 線徑 內長
(Max.)

(Max.)
外寬
(Min.)
每米重量 工作拉力
(Max.)
試驗拉力
(Min.)
破斷拉力
(Min.)
mm inches mm mm mm mm kgs/M kgs kgs kgs
6.0      3 /16 6.0      18 30       20 .4 0.81      1,000      2,000      4,000      
7.0  1 /4 7.0  23 37  25  1.09  1,575  3,150  6,300 
8.0  5 /16 8.0  24 40  27 .6 1.44  2,000  4,000  8,000 
10.0  3 /8 10.0  30 50  34  2.28  3,200  6,400  12,800 
13.0  1 /2 13.0  39 65  44  3.83  5,500  11,000  22,000 
16.0  5 /8 16.0  48 80  53  5.72  8,000  16,000  32,000 
18.0  11 /16 18.0  54 90  62  7.48  10,000  20,000  40,000 
20.0  3 /4 20.0  60 100  70  9.23  12,500  25,000  50,000 
22.0  7 /8 22.0  66 110  77  10.48  15,000  30,000  60,000 
26.0  1  26.0  78 130  90  16.64  20,000  40,000  80,000 

諮詢訂購 / TOP

 

         

永芳鐵鍊五金工廠股份有限公司   台南市歸仁區歸南里民生南街二段1
內銷專線
(永成)06-2301386 / 2306205   傳真:06-2306271   E-mail:yung.fang@msa.hinet.net