English | 中文 | E-mail
關於永芳 設備與流程 產品介紹 包裝方式 聯絡我們
> a3 a4 a5 a1 a6
不鏽鋼直目鍊
不鏽鋼縱式12點氬銲直目鍊
鐵製短目鍊 / 鐵製長目鍊 / 鐵製寬目鍊
鐵製美規短目鍊,長目鍊,長目轉鱔魚目鍊
鐵製日本規格短目鍊,雜用鍊,船用短目鍊,船用長目鍊
鐵製德國規格短目鍊,鐵製德國規格長目鍊
鐵製機械直目鍊,鐵製機械轉鱔魚目鍊
不鏽鋼鱔魚目鍊
鐵製鱔魚目鍊
43級鐵製高拉力鍊 / 70級鐵製運輸鍊 / 80級合金鋼鍊
鐵製船舶鍊 / 鐵製拖鍊 / 鐵製安全鍊
狗鍊 / 頸鍊 / 裝飾鍊
鐵製打結鍊 / 鐵製單鉤鍊 / 鐵製雙鉤鍊
塑膠欄杆組 / 塑膠連結配件 / 塑膠鍊系列
盤鍊 / 組合鍊組 / 珠鍊系列
五金配件
不鏽鋼船用、建築用五金配件[YS系列]
鐵製船用、建築用五金配件[YW系列]
鋅合金配件[YN系列]
各式鋁鉤[YA系列]
銅製配件[YB系列]
包裝方式 / 簡易組合式全新塑膠紡車
   
 

型號 線徑 外徑 重量
外長 外寬
No. mm mm mm M / kgs
SDT008C 0.8 4 .8  3      0.014
SDT010C 1.0 6  3 .6 0.021
SDT012C 1.2 7 .2 4 .2 0.031
SDT016C 1.6 10  6 .4 0.052
SDT020C 2.0 12  7 .6 0.082
SDT023C 2.3 14 .5 9  0.112
SDT025C 2.5 15  9 .2 0.127
SDT030C 3.0 18 .3 11 .4 0.183
SDT035C 3.5 21  13 .7 0.259
SDT040C 3.9 23  14  0.313

諮詢訂購 / TOP

 

型號 線徑 外徑 重量 安全拉力
外長 外寬
No. mm mm mm M / kgs kgs
SDT016A 1.6    8 .8   5 .8   0.058 30     
SDT016B 1.6 10  6  0.052 30 
SDT020A 2.0 10 .5 7 .5 0.089 40 
SDT020B 2.0 12  7 .6 0.082 40 
SDT025A 2.5 12 .5 9 .2 0.144 70 
SDT025B 2.5 15  9 .2 0.127 70 
SDT030A 3.0 14 .5 11 .4 0.230 100 
SDT030B 3.0 18 .3 11 .4 0.183 100 
SDT035A 3.5 21  13 .7 0.259 130 
SDT035B 3.4 24 .1 12 .5 0.216 130 
SDT040A 3.9 23  14  0.313 180 
SDT040B 4.0 23 .5 15  0.332 180 

諮詢訂購 / TOP

 

型號 線徑 外徑 重量 安全拉力
外長 外寬
No. mm mm mm M / kgs kgs
SDTF016 1.6 8 .8   5 .8   0.055 25     
SDTF020 2.0 10 .5 7 .5 0.084 35 
SDTF025 2.5 12 .5 9 .2 0.141 50 
SDTF030 3.0 14 .5 11 .4 0.215 75 
SDTF035 3.5 21  13 .7 0.251 100 
SDTF040A 3.9 23  14  0.303 130 

諮詢訂購 / TOP

 
         

永芳鐵鍊五金工廠股份有限公司   台南市歸仁區歸南里民生南街二段1
內銷專線
(永成)06-2301386 / 2306205   傳真:06-2306271   E-mail:yung.fang@msa.hinet.net