English | 中文 | E-mail
關於永芳 設備與流程 產品介紹 包裝方式 聯絡我們
> a3 a4 a5 a1 a6
不鏽鋼直目鍊
不鏽鋼縱式12點氬銲直目鍊
鐵製短目鍊 / 鐵製長目鍊 / 鐵製寬目鍊
鐵製美規短目鍊,長目鍊,長目轉鱔魚目鍊
鐵製日本規格短目鍊,雜用鍊,船用短目鍊,船用長目鍊
鐵製德國規格短目鍊,鐵製德國規格長目鍊
鐵製機械直目鍊,鐵製機械轉鱔魚目鍊
不鏽鋼鱔魚目鍊
鐵製鱔魚目鍊
43級鐵製高拉力鍊 / 70級鐵製運輸鍊 / 80級合金鋼鍊
鐵製船舶鍊 / 鐵製拖鍊 / 鐵製安全鍊
狗鍊 / 頸鍊 / 裝飾鍊
鐵製打結鍊 / 鐵製單鉤鍊 / 鐵製雙鉤鍊
塑膠欄杆組 / 塑膠連結配件 / 塑膠鍊系列
盤鍊 / 組合鍊組 / 珠鍊系列
五金配件
不鏽鋼船用、建築用五金配件[YS系列]
鐵製船用、建築用五金配件[YW系列]
鋅合金配件[YN系列]
各式鋁鉤[YA系列]
銅製配件[YB系列]
包裝方式 / 簡易組合式全新塑膠紡車
   
 

型號

線徑

外徑

目數

重量

工作拉力

破斷拉力

外長

外寬

No.

mm

mm

mm

/1M kgs/30M kgs kgs
GS020 2.0     16  7 .5 83    2.2    35    140    
GS025 2.5  19  9  72  3.5  55  220 
GS030 3.0  22-23  11  59-63  5.0  88  350 
GS040 4.0  24  13.8-14  62  9.6  150  600 
GS050 5.0  28 .5 17-17 .5 54  15.4  250  1000 
GS060 6.0  30 .5 20.4-21  54  23.9  350  1400 
GS080 8.0  40  27.2-28  41  43.0  630  2520 
GS090 9.0  45  30.6-32  37  54.7  800  3200 
GS100 10.0  48  34-35  35  69.3  1000  4000 
GS130 13.0  64-65  44.6-46  25-26  114.0  1600  6400 
GS160 16.0  80  54.4-56  21  172.0  2500  10000 
GS200 19.0  95  67  17  245.5  3500  14000 

諮詢訂購 / TOP

 

型號

線徑

外徑

目數

重量

工作拉力

破斷拉力

外長

外寬

No.

mm

mm

mm

/1M kgs/30M kgs kgs
GL020 2.0      26    7.5-8     46 1.9    25     100    
GL025 2.5  29  9.5-10  42 3.0  40  160 
GL030 3.0  32  11.5-12  39 4.4  55  220 
GL040 4.0  40  15-16  31 8.0  100  400 
GL050 5.0  45  19.5-20  29 12.9  160  640 
GL060 6.0  54  23.4-24  24 18.6  220  880 
GL070 7.0  63  27.3-28  21 33.6  300  1200 
GL080 8.0  68  31.2-32  19 43.4  400  1600 
GL100 10.0  85  39-40  16 52.6  630  2520 
GL130 13.0  108  51-52  12 89.6  1000  4000 

諮詢訂購 / TOP

 
         

永芳鐵鍊五金工廠股份有限公司   台南市歸仁區歸南里民生南街二段1
內銷專線
(永成)06-2301386 / 2306205   傳真:06-2306271   E-mail:yung.fang@msa.hinet.net