English | 中文 | E-mail
關於永芳 設備與流程 產品介紹 包裝方式 聯絡我們
> a3 a4 a5 a1 a6
不鏽鋼直目鍊
不鏽鋼縱式12點氬銲直目鍊
鐵製短目鍊 / 鐵製長目鍊 / 鐵製寬目鍊
鐵製美規短目鍊,長目鍊,長目轉鱔魚目鍊
鐵製日本規格短目鍊,雜用鍊,船用短目鍊,船用長目鍊
鐵製德國規格短目鍊,鐵製德國規格長目鍊
鐵製機械直目鍊,鐵製機械轉鱔魚目鍊
不鏽鋼鱔魚目鍊
鐵製鱔魚目鍊
43級鐵製高拉力鍊 / 70級鐵製運輸鍊 / 80級合金鋼鍊
鐵製船舶鍊 / 鐵製拖鍊 / 鐵製安全鍊
狗鍊 / 頸鍊 / 裝飾鍊
鐵製打結鍊 / 鐵製單鉤鍊 / 鐵製雙鉤鍊
塑膠欄杆組 / 塑膠連結配件 / 塑膠鍊系列
盤鍊 / 組合鍊組 / 珠鍊系列
五金配件
不鏽鋼船用、建築用五金配件[YS系列]
鐵製船用、建築用五金配件[YW系列]
鋅合金配件[YN系列]
各式鋁鉤[YA系列]
銅製配件[YB系列]
包裝方式 / 簡易組合式全新塑膠紡車
   
 

型號

標準線徑

外徑

目數

重量

工作拉力

破斷拉力

外長

外寬

No.

mm

mm

mm

/1M kgs/30M kgs kgs
JS020 2.0 19 7 .5 67 2.0     25      100     
JS025 2.5 19 9  72 3.3  45  180 
JS030 3.0 27 11  48 4.5  65  260 
JS040 4.0 32 14  42 8.2  150  600 
JS048 4.8 37 17  37 12.1  250  1000 
JS055 5.5 41 19  33 16.0  300  1200 

諮詢訂購 / TOP

 

mm

mm

型號

標準線徑

實際線徑

外徑

目數

重量

工作拉力

破斷拉力

外長

外寬

No.

mm

mm mm mm /1M kgs/30M kgs kgs
JL030 3 .0  3 .0  32 11 .5   39    4.3      65     260  
JL040 4 .0 3 .8 37 14  35  7.9  150  600 
JL045 4 .5 4 .3 41 17  31  10.3  200  800 

JL050

5 .0 4 .8 41 17  32  12.9  250  1000 
JL055 5 .5 5 .3 44 19  31  15.8  300  1200 
JL060 6 .0 5 .8 45 21  31  19.3  350  1400 
JL065 6 .5 6 .5 50 23  27  22.5  450  1800 
JL075 7 .5 7 .3 54 25  26  30.4  550  2200 
JL080 8 .0 8 .0 54 27  27  35.8  600  2400 
JL085 8 .5 8 .3 57 28  25  40.2  700  2800 
JL090 9 .0 8 .8 59 30  25  45.8  800  3200 
JL095 9 .5 9 .5 68 32  21  49.6  875  3500 
JL105 10 .5 10 .5 72 36  20  60.8  1100  4400 
JL115 11 .5 11 .5 75 40  19  75.1  1300  5200 
JL130 13 .0 13 .0 78 46  19  101.5  1500  6000 

諮詢訂購 / TOP

 

型號

標準線徑

外徑

目數

重量

工作拉力

破斷拉力

外長

外寬

No.

mm

mm

mm

/1M kgs/30M kgs kgs
JBS060 6.0       30 21 56 24.4     350      1400      
JBS080 8.0  40 28 42 43.3  630  2520 
JBS090 9.0  45 32 37 55.3  800  3200 

JBS100

10.0  50 35 34 67.8  1000  4000 
JBS110 11.0  55 39 31 82.5  1200  4800 
JBS130 13.0  65 46 26 115.0  1600  6400 
JBS160 16.0  80 56 21 173.8  2500  10000 
JBS190 19.0  95 67 18 245.5  3500  14000 

諮詢訂購 / TOP

 

型號

標準線徑

外徑

目數

重量

工作拉力

破斷拉力

外長

外寬

No.

mm

mm

mm

/1M kgs/30M kgs kgs
JBL060 6.0      36      21 42 21.6       325      1300     
JBL080 8.0  48  28 31 38.5  575  2300 
JBL090 9.0  54  32 28 49.0  725  2900 

JBL100

10.0  60  35 25 60.7  900  3600 
JBL110 11.0  66  39 23 73.1  1080  4320 
JBL130 13.0  78  46 19 101.5  1500  6000 
JBL160 16.0  96  56 16 153.8  2300  9200 
JBL190 19.0  114  67 13 217.4  3250  13000 

諮詢訂購 / TOP

 
         

永芳鐵鍊五金工廠股份有限公司   台南市歸仁區歸南里民生南街二段1
內銷專線
(永成)06-2301386 / 2306205   傳真:06-2306271   E-mail:yung.fang@msa.hinet.net