English | 中文 | E-mail
關於永芳 設備與流程 產品介紹 包裝方式 聯絡我們
> a3 a4 a5 a1 a6
不鏽鋼直目鍊
不鏽鋼縱式12點氬銲直目鍊
鐵製短目鍊 / 鐵製長目鍊 / 鐵製寬目鍊
鐵製美規短目鍊,長目鍊,長目轉鱔魚目鍊
鐵製日本規格短目鍊,雜用鍊,船用短目鍊,船用長目鍊
鐵製德國規格短目鍊,鐵製德國規格長目鍊
鐵製機械直目鍊,鐵製機械轉鱔魚目鍊
不鏽鋼鱔魚目鍊
鐵製鱔魚目鍊
43級鐵製高拉力鍊 / 70級鐵製運輸鍊 / 80級合金鋼鍊
鐵製船舶鍊 / 鐵製拖鍊 / 鐵製安全鍊
狗鍊 / 頸鍊 / 裝飾鍊
鐵製打結鍊 / 鐵製單鉤鍊 / 鐵製雙鉤鍊
塑膠欄杆組 / 塑膠連結配件 / 塑膠鍊系列
盤鍊 / 組合鍊組 / 珠鍊系列
五金配件
不鏽鋼船用、建築用五金配件[YS系列]
鐵製船用、建築用五金配件[YW系列]
鋅合金配件[YN系列]
各式鋁鉤[YA系列]
銅製配件[YB系列]
包裝方式 / 簡易組合式全新塑膠紡車
   
 

型號

線徑

內徑

外徑

目數

重量 /100Ft

工作拉力

試驗拉力

內長

內寬

外長

外寬

No.

mm

inches inches

inches

mm

mm

/1Ft kgs Lbs kgs Lbs kgs Lbs
PC040 4 .0    0.156 0.89 0.29 30 .5 15    14    8 .8   19 .3   168    370    336    740   
PC056 5 .6 0.218 0.95 0.40 35 .3 21 .8 13  19 .0 41 .8 342  750  684  1500 
PC071 7 .1 0.281 1.00 0.50 40  27  12  32 .9 72 .3 568  1250  1136  2500 
PC087 8 .7 0.343 1.10 0.50 45  30  11  50 .6 111 .3 863  1900  1727  3800 
PC103 10 .3 0.406 1.23 0.62 52  36  10  72 .6 159 .7 1204  2650  2409  5300 
PC120 12 .0 0.468 1.37 0.70 59  43  9  101 .5 223 .3 1590  3500  3181  7000 
PC135 13 .5 0.531 1.50 0.81 65  47 .5 8  129 .7 285 .3 2045  4500  4090  9000 

諮詢訂購 / TOP

 

型號

線徑

內徑

外徑

目數

重量 /100Ft

工作拉力

試驗拉力

內長

內寬

外長

外寬

No.

mm

inches inches

inches

mm

mm

/1Ft kgs Lbs kgs Lbs kgs Lbs
CS030    3 .0    0.120 1.11 0.21 34  11 .3   11    4 .5  10    90    200    180    400   
CS034 3 .4 0.135 1.17 0.24 36 .5 13  10  5 .9 13  113  250  226  500 

CS037

3 .8 0.148 1.18 0.26 37  14  10  7 .23    16   140   310  280  620 
CS041 4 .1 0.162 1.25 0.28 40  15  10  8 .6 19  168  370  336  740 
CS045 4 .5 0.177 1.25 0.31 41  17  10  10 .4 23  200  440  400  880 
CS048 4 .7 0.189 1.30 0.34 43  18  9  11 .4 25  222  490  450  980 
CS053 5 .3 0.207 1.30 0.36 44  19  10  14  31  272  600  545  1200 
CS056 5 .6 0.218 1.39 0.38 46 .5 21  9  15 .9 35  286  630  590  1260 
CS063 6 .35 0.250 1.52 0.44 51 .5 24 .1 8  20 .9 46  377  830  760  1660 
CS079 7 .9 0.312 1.85 0.56 63  30  7  34  75  622  1370  1200  2740 

諮詢訂購 / TOP

 

型號

線徑

內徑

外徑

目數

重量 /100Ft

工作拉力

試驗拉力

內長

內寬

外長

外寬

No.

mm

inches inches

inches

mm

mm

/1Ft kgs Lbs kgs Lbs kgs Lbs
CT030   3.0    0.120 1.09 0.18 32.9 9.7    12    4.4    10 86    190    172    380   
CT034 3.4  0.135 1.14 0.21 35.2  11.2  11  5.8  13 109  240  218  480 

CT037

3.7  0.148 1.15 0.22 36.2 12.2  11  7.2  15 131  290  232  580 
CT041 4.1  0.162 1.22 0.25 38.7 13.2  10  8.6  19 159  350  318  700 
CT045 4.5  0.177 1.22 0.27 39.8 14.8  10  10.6  23 186  410  372  820 
CT048 4.7  0.189 1.24 0.29 41.7 15.8  10  11.6  26 222  490  445  980 
CT053 5.3  0.207 1.26 0.32 42.3 17.4  10  15.3  34 259  570  518  1140 
CT056 5.6  0.218 1.34 0.33 44.3 17.8  9  17.1  38 286  630  572  1260 
CT063 6.3  0.250 1.47 0.38 48.8 20.8  9  21.9  48 377  830  754  1660 
CT079 7.9  0.312 2.39 0.51 60.8 26.8  7  34.5  76    600  1320  1200  2640 

諮詢訂購 / TOP

 
         

永芳鐵鍊五金工廠股份有限公司   台南市歸仁區歸南里民生南街二段1
內銷專線
(永成)06-2301386 / 2306205   傳真:06-2306271   E-mail:yung.fang@msa.hinet.net